Motorizuotų parasparnių pilotai priklauso ULOPF.

Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija – pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, vienijanti bei atstovaujant ULO pilotus savo įstatų ribose. Su ULOPF įstatais galiste susipažinti čia.

Federacijos tikslai:

1. Plėtoti ULO sportą.
2. Apjungti, koordinuoti bei atstovauti valstybinėse bei kitose organizacijose.

Federacijoje yra 320 narių, vienija apie 80% aktyvių Lietuvus ULO pilotų. Organizacija įsikūrė 1997 m, Kaune.

Nario mokesčiai:

2014 m visuotiniame susirinkime patvirtintas metinis nario mokestis – 15 EUR. Visi atsiskaitymai vykdomi bankiniais pavedimais. Esant objektyvioms priežastims ir jas pateikus – nuo pareigos mokėti nario mokestį nariai gali būti atleidžiami tarybos sprendimu.

Federacijos tarybą sudaro prezidentas (atsakintas už organizacijos veiklą), klasių viceprezidentai (atsakingi už veiklos savo klasėje organizavimą) bei sekretorius.

Federacija prižiūri:

– ULO teorijos bei praktikos egzaminuotojus
– Instruktorius
– Techninius orlaivių inspektorius

Federacija yra Lietuvos Aeroklubo bei Europos ultralengvų orlaivių asociacijos narė.

Daugiau: http://www.ulopf.lt