Gedulo ir vilties diena

Pašnekesiai įvairiomis temomis
Skelbti atsakymą
Vartotojo avataras
Ricardas
Pranešimai: 5405
Užsiregistravo: 16 Lap 2005, 18:51
Miestas: Vilnius
Susisiekti:

Gedulo ir vilties diena

Standartinė Ricardas » 14 Bir 2017, 07:39

Tai nebus užmiršta ir ....
1940 m. birželio 15 d., sulaužydama tarptautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūkstančių skerdikų, rusija okupavo Lietuvos Respubliką.

Gedulo ir vilties diena

Tada prasidėjo ir Nepriklausomos Lietuvos aviatorių naikinimas ir trėminas....

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties sužverėję rusijos laukinių ordos enkavedistai pradėjo masinius okupuotos Lietuvos žmonių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į rusijos gilumą, Sibirą.Tik per savaitę iš okupuotos Lietuvos išvežta 30 tūkst. , nužudyta dar daugiau Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Trėmimai vyko 1941–1952 m.

Įvairiose rusijo sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į rusijo negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemines, barakus. Tik vienas iš keturių žmonių tremtyje išgyveno.

Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę ir Lietuvos Aviatoriai .....

Kokią vietą Lietuva užimtų pasaulyje tarp valstybių aviacijoje, jei nebūtų tada fašistinės rusijos okupantų išnaikintas buvęs išvystytas Lietuvos aviacijos genofondas ????.....

Paveikslėlis

Paveikslėlis


Paveikslėlis

Pamoka išmokta....

Paveikslėlis

Vartotojo avataras
Ricardas
Pranešimai: 5405
Užsiregistravo: 16 Lap 2005, 18:51
Miestas: Vilnius
Susisiekti:

Re: Gedulo ir vilties diena

Standartinė Ricardas » 15 Bir 2017, 09:11

77 metai....
1940 m. birželio 15 d., sulaužydama tarptautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūkstančių skerdikų, rusija okupavo Lietuvos Respubliką.

http://arvydasanusauskas.lt/naujienos/1 ... ties-nebus

Taip, stribų išpažinties nebus. Taip bendriniu žodžiu apibūdinami tie, kurie bet kuriuo Lietuvos okupacijos laikotarpiu trėmė ir žudė savo artimuosius bei mėgino valyti okupanto batus savo ilgais skundikų liežuviais.
Stribų išpažinties nebus, nes jie „nežino“, kas ta tremtis ir kuo ji skiriasi nuo emigracijos, dėl ko buvo verkta kruvinomis ašaromis, kodėl skubėta susikrauti šiltesnius drabužius ir iš riebaluotos okupanto rankos išplėšti jau konfiskuojamus kaimiškus lašinius. Stribų išpažinties nebus, nes jie ten dalyvavo. Jie buvo šalia tremiamų žmonių trobų ir butų tykodami bėgančių. Jie buvo prie gyvulinių vagonų, į kuriuos buvo stumiamos okupantų priešais paskelbtų žmonių šeimos. Jie buvo ten, kuomet buvo skaičiuojamas paliktas „bešeimininkis“ turtas. Stribai gyveno šioje žemėje, kuri jiems nebuvo valstybė…
--------------------------------------------------------------------------
Partizanas Juozas Streikus - Stumbras


Turbūt tai geriausia kada nors lietuvio pasakyta kalba. O kai žinai, kad ją sakęs partizanas Juozas Streikus - Stumbras 1962 m. ją sakė jau žinodamas, kad bus sušaudytas, apskritai trūksta žodžių įvertinti stiprybę žmogaus, kuris tokią valandą sugebėjo išsaugoti ir tikėjimą laisve, ir blaivų protą:

- Aš nieko nežudžiau. Mes baudėme mirties bausme, remdamiesi mūsų karo lauko įstatymais ir ne tarybinius piliečius baudėme, o išdavikus. Nė vieno nenušovėm, kas netarnavo saugumui, neišdavė partizanų, nežudė jų šeimų, nedegino mūsų namų ir netrėmė į Sibirą savo tėvynainių. Jūs drįstate mus kaltinti? - klausė teisiamasis.

- Už ką? Ar tai aš su savo vyrais įsibroviau į Rusijos platybes, gal mes, lietuviai, trėmėme rusus į negyvenamus šiaurės ledynus? Gal mes jus užpuolėme, jūsų namus plėšėme? Tai jūs atėjot į mūsų žemę, užgrobėt mūsų sodybas, pelenais pavertėt daugybę namų, tai jūs šaudėt į mus. Mes tik priešinomės, gynėme savo kraštą, savo laisvę, mes buvome priversti imtis ginklo. O ko jūs tikėjotės? Jūs mus žudysite, o mes privalom tylėti kaip avinėliai? Mes savo rankomis užsidirbam duoną, neatimame jos iš silpnesnių. O kol mes dirbame, nugarų neištiesdami,-jūs gaminate ginklus, grobiate ištisas valstybes, atimate iš žmonių jų sukurtas gėrybes. Taip, jūs mus pavergėt, kurių nespėjote nužudyti ir ištremti į Sibirą, mes likome su broliu paskutinieji...miške. Kiti jau nužudyti., net jų kūnai išniekinti... Ir jūs dar drįstate mus teisti? Kokia teise?

Sakykite, kas jums suteikė teisę pasmerkti mirčiai už tai, kad mes gynėme savo namus, tautos papročius?

Žinau, susidorosite su manimi, bet sakau jums-Lietuva bus laisva. Ir mūsų trispalvė dar suplevėsuos. Šiandien jūs galingi, ginkluoti, visai lietuvių tautai jau paskelbėt mirties nuosprendį, bet jums niekada nepavyks nužudyti mūsų meilės Lietuvai, mūsų tikėjimo ir vilties išgyventi raudonąjį marą, išlikti gyviems. Mums svetimas prievarta brukamas jūsų bolševizmas, jokia jėga jums nepavyks pavergti lietuvio dvasios. Žmonės kentės, galbūt netgi vykdys jūsų įsakymus, paklus jūsų nurodymams ir tvarkai, tačiau niekada nepriims jūsų ideologijos, liaudis prakeiks jus, į jus niekas nesikreips pagarbiu žodžiu. Galima prievarta paversti visą tautą nebylia darbo jėga, bet ne jūsų jėgoms pavergti mūsų sielas. Jūs žudote mus, tyčiojatės iš visko, kas mums šventa. Mes ginamės, ir toji kova dar nebaigta ir nepasibaigs su paskutiniojo Ažvinčių girios partizano mirtimi.

Mes turėjom teisę gintis visomis įmanomomis priemonėmis. Okupuota, pavergta, žudoma tauta visada bus teisi, nesvarbu, kokius gynimosi būdus jai tenka pasirinkti. Jūs drįstate kaltinti mane, kad kovojau ginklu?

Matyt, per mažai aš šaudžiau, matyt, per mažai žuvo okupantų svetimose žemėse, jei jūs teisiate tuos, kurie ginasi. Jūsų tiesa pagrįsta melu: net jūsų generolų pažadai - melas. Kiek aš buvau laisvas? Dvejus metus?..

Argi tai buvo laisvė, kai sekamas kiekvienas tavo žingsnis, girdimas kiekvienas žodis? Bet ir per tuos dvejus metus aš stačiau namus, elektros stoteles, o jūs tuo metu žudėte ir tebežudote. Net tuos, kurie jau sudėjo ginklus, net nugalėtus žudote. Kas jūs tokie? Tylit? Neturit ką atsakyti? Tada aš atsakysiu: jus pražudys jūsų pačių melas, jūsų sukurta prievarta, ir ateis diena, kai Lietuva vėl gyvens taip, kaip sugeba ir nori pati. Ateis tokia diena, nors jūs jau nužudėt pusę lietuvių tautos. Tokia tat atneštoji jūsų laisvė... Tokia pati ir jūsų atneštoji moralė: pasižiūrėkit į savo kareivius. Girti plėšikai! Kaip jie elgiasi su nekaltais mūsų žmonėmis?

Suskaičiuokite, kiek šeimų, kiek namų jūsų rankomis sunaikinta. Ir jūs dar mėginate mums sąskaitas pateikti!

Ateis valanda, kai jus prakeiks visos jūsų pavergtos tautos! Ateis laikas, kai jūs būsite teisiami, kai reikės atsakyti žmonijai ir istorijai už jūsų padarytus nusikaltimus pavergtoms mažoms tautoms. Kur jūs dėsitės su savo ginklais ir tinginyste, kai visas pasaulis pasmerks karus, sunaikins ginklus? Aš tikiu - bus tokia diena žemėje. Kaip jūs tada pažiūrėsite teisingumui į akis? Taip, šiandien jūs mane teisiate, pasmerktas aš... Bet jus ateityje teis visas pasaulis. Su visais jūsų stabais ir komunizmo tvirtovėm. Net žodis komunizmas taps keiksmažodžiu. Gal bus diena, kai ir jūs patys praregėsite, pamatę savo dirvonuojančius laukus ir nužmogėjusius generolus, ir išsigąsite, sukūrę baisią karo mašiną, kuria taip didžiuojatės. Ir jei bent vienas dar būsite gyvas, gal prisiminsite čia išgirstus paskutiniojo Lietuvos partizano žodžius. Todėl dar kartą sakau jums: Lietuva nemirs su mano mirtimi.

– Aš kovojau garbingai: gulinčio nemuša, kaip sako mūsų liaudies išmintis. Mes tada dar tikėjom, kad ir jūsų kova bus garbingesnė... Gaila, mes skirtingai garbę suprantame. Dabar matau: mums reikėjo kitaip elgtis, visiems sukilti prieš jus, visomis išgalėmis: protu, ištverme, neapykanta ir ginklu. Visiems iki vieno - į miškus, visiems iki vieno negailestingai kovai pasiryžti: arba-arba... Gal nebūtų mūsų kova apjuodinta, gal nebūtų jūsų nurodymu atsiradusios miškuose banditų gaujos, veikusios partizanų vardu. Gal nebūčiau šiandien teisiamas, o mano tauta nebūtų pavergta. Mums ne gintis reikėjo, o persekioti jus, šaudyti be jokių garbingos kovos taisyklių, o mes tik gynėmės. Ir kai Lietuva šitą supras-ji bus laisva.

– Aš neprašau iš okupantų malonės pasigailėti ir nieko pats nesigailiu, gal tik vieno... Mes mokėme savo vaikus tik duoną auginti, medį sodinti, o reikėjo išmokyti taikliau šaudyti, be gailesčio, nes okupantai nė vieno iš mūsų nesigailėjo. Ir negailės, ir plėš, ir alins mūsų tautą tol, kol ji neišmoks gintis taip, kaip bitės gina savo avilį, kol visi kaip vienas nepasitiks priešo su ginklu rankoje. –Naprašau pasigailėjimo-aš gyniau, kas man ir mano Lietuvai buvo ir amžiams liks šventa. O dabar-žudykite, jūs žudyti mokate geriau. Tik neužmirškite - atbus tautoje mūsų pralietas kraujas, pasibels į kiekvieno lietuvio širdį, ir tada pralaimėsite jūs - prievartos ir smurto nešėjai. Pralaimėsite, nes nieko gero nepadarėte savo rankomis, savo darbu ir meile, nuo pat savo kruvinos revoliucijos pradžios nieko gero nesukūrėte, tik naikinote. Apiplėštų tautų turtai nepadarys jūsų nei turtingesnių, nei gailestingesnių. Aš niekinu jus. Ir mirdamas visai nesigailiu būtent šitaip nugyvenęs savo trumpą gyvenimą: aš gyniau Tėvynę, aš mylėjau Lietuvą ir mirštu laisvas-šitų jausmų jūs nepajėgsite nužudyti.“

***

Kai Juozą Streikų vedė iš teismo salės, prie jo prišoko sesuo Valerija, norėdama paskutinį kartą apkabinti brolį. Kareivis jai į krūtinę įremė šautuvo durklą, o kitas sugriebė mergaitei už rankų. Brolis išeidamas jai šuktelėjo: „Nerodyk ašarų, sesę! Jie ne žmonės, jie nesupras tavo jausmų. Niekada nesižemink prieš juos, sese... Sudie!“

***

Kad Juozas Streikus buvo garbingas žmogus, patvirtina šis epizodas. Rokiškio r. prie Dirdų pieninės partizanai susišaudė su enkavedistais. Susišaudyme dalyvavo ir pats saugumo viršininkas S.Kišonas. kautynių metu kulka pataikė į jo automato vamzdį. Kišonas nesužeistas nuvirto griovin. Tuo metu šokdamas per griovį J.Streikus peršoko per gulintį Kišoną. Susitiko jų akių žvilgsniai. Streikus akimirką stabtelėjo ir...nešovė.

Daug ką suvokė saugumo viršininkas, tačiau šito Streikaus poelgio nesuprato. Teismo metu jis ėmė ir paklausė: „Prisipažink, kodėl tada nešovei į mane? Juk galėjai nušauti? Matyt, tikėjaisi, jog dar susitiksime?“ Streikus savo paskutiname žodyje jam atsakė: „Aš kovojau garbingai...“

Teismo salėje sėdėjęs nepažįstamas rusų karininkas, kuriam kitas kariškis vertė Streikaus kalbą, pasakė: „Aš baigiau karo akademiją, bet šitam kovotojui tikčiau tik į seržantus, - ir patylėjęs pridūrė: - Gaila, kad jį sušaudys...“

***

Ši kalba okupantų teisme truko dvi valandas. Juozas Streikus sušaudytas 1962 m. rugpjūčio 17 d. Vilniuje. Nors okupant7 KGB generolas Liaudis jam buvo davęs žodį, jog jei legalizuosis, tai net nebus teisiamas.

Vartotojo avataras
Ricardas
Pranešimai: 5405
Užsiregistravo: 16 Lap 2005, 18:51
Miestas: Vilnius
Susisiekti:

Re: Gedulo ir vilties diena

Standartinė Ricardas » 14 Bir 2019, 07:07

Tai nebus užmiršta ir ....

1940 m. birželio 15 d., sulaužydama tarptautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūkstančių skerdikų, rusija okupavo Lietuvos Respubliką.

Gedulo ir vilties diena

Tada prasidėjo ir Nepriklausomos Lietuvos aviatorių naikinimas ir trėminas....

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties sužverėję rusijos laukinių ordos enkavedistai pradėjo masinius okupuotos Lietuvos žmonių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į rusijos gilumą, Sibirą.Tik per savaitę iš okupuotos Lietuvos išvežta 30 tūkst. , nužudyta dar daugiau Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Trėmimai vyko 1941–1952 m.

Įvairiose rusijo sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į rusijo negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemines, barakus. Tik vienas iš keturių žmonių tremtyje išgyveno.

Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę ir Lietuvos Aviatoriai .....

Kokią vietą Lietuva užimtų pasaulyje tarp valstybių aviacijoje, jei nebūtų tada fašistinės rusijos okupantų išnaikintas buvęs išvystytas Lietuvos aviacijos genofondas ????.....

Paveikslėlis

Paveikslėlis


Paveikslėlis

Pamoka išmokta....

Paveikslėlis

Skelbti atsakymą